Tider & Kontakt 2015


Dahlbergsgården öppettider 2015 annonseras i kommunbladet och på Dahlbergsgårdens Facebooksida 

Bokning av större grupper sker till:

 Norsjö Turistbyrå 0918-14 200